تبلیغات
فروش وسایل وآموزش شعبده بازی - دی وی دی های آموزش شعبده بازی


تاریخ:جمعه 18 شهریور 1390-06:53 ب.ظ

دی وی دی های آموزش شعبده بازی

در صورت درخواست با این شماره تماس بگیرید09149876452 حسین جنگی

شماره حساب1574900021 بانگ ملت به نام حسین جنگی عربلو واریز کنید

                       00 ها آموزش با چاقو  و.......
10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی

17- آموزش از دست خالی ماهی به حوض بریزید-
از دست خالی چیزهای عجیب بیرون بیاورید
کاغذ سوخته را به پول تبدیل کنید-جابجایی
پولها با جادو پرواز حباب با جادوگری ونیروی چشم
و.. 10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی

 

 16-خواندن ذهن –اعدادی که روی کاغذ
نوشته می شوند را بدون ماشین حساب حدس
بزنید-رقههای 8 رقمی را بدون محاسبه به
تماشاچی بگوییدو.. 10 ها آموزش دیگر در این دی و


 15- آموزش کار با پپسی کولا و پپسی خالی را
پر کنید –از داخل پپسی سکه در بیاورید
و... 10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی

14 آموزش -بابک تالیش –داخل بادکنک سیخ را داخل
می کنید ولی منفجر نمیشه- چندین توپ از
دهانتان بیرون می آورید-سیگار را داخل پارچه
می کنید ولی نمی سوزد-تبدیل دستمال
به گل-در آوردن کبوتر از پارچه خالی و.....
10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی

 

13 آموزش-تبدیل 1000 تومانی به 50000 تومانی
وبسیاری از کارهای دیگه با پول و....
10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی

 
12- آموزش غم کردن چنگال بدون دست –شکستن چنگال
بدون دست با نیروی جادو-وبسیاری از کارها با چنگال
10 ها آموزش دیگر در این دی وی دیو.....


11 آموزش -زیباترین کارها با چهار عدد سکه
سه عدد سکه-2عدد سکه –کار با کارتها
متنوع ومختلف10 ها آموزش دیگر در این دی وی

 
10-پرتاب  توپ با نیروی دست  به بیرون
غیب کردن سیگار-کار با لیوان و.....
10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی
 


9- آموزش شعبده بازی با فندک بیش از
100 ها آموزش با فندک
10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی

8-  آموزش کارها زیبا با کش به سبک دیوید
کاپرفیلد وغیب کردن سکه با روشهای مختلف
10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی  .ووووو7- آموزش شکستن پای خود ودرست کردن آن
کوتاه کردن خود در اندازه بچه و......
10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی


 
6-بیرون آوردن دست از وسط بدن
زیر پرده خودتان را به دو نیم کنید .وووو..
10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی

 


5-کار با پول وکتاب عجیبترن شعبده بازی
10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی


4- آموزش کار با کارت یک کارت را به 100 کارت تبدیل کنید-از عصا کارت بیرون بیاورید-ووووووووووو
10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی

 
 

3-کار با کارت متنوع جادو-کار با توپ و در آوردن  و......
چندین توپ از دست10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی


 
 


2-معلق کردن کبریت در هوا-حرکت دادن چاقو
بدون دست-در آوردن طناب از گردن وزیر پوست
10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی
 
 

آموزش غیب کردن سکه بیش از دهها اموزش
 1-غیب کردن پول در دست –عوض کردن پول در
دست-و10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی


 
 
نمایید          
   
     اموزش رد کردن دست از بدن برای دانلود تیزر این اموزش اینجا کلیک نمایید. 

 
     
اموزش شلیک کردن با دستان خالی در همه جا و همه وقت.برای دانلود تیزر این اموزشاینجا کلیک نمایید

 

زرگترین فروشگاه فروش وتوزیع محصولات شعبده بازی شوخی سرکاری وهزاران آموزش شعبده بازی از مبتدی تا فوق حرفه ایی که شما را مانند دیوید کاپر فیلد –دیوید بلین –کریس آنجل-خواهد کرد –درآمد فوق العاده از طریق شعبده بازی –در 50 عدد dvd آموزش شعبده بازی

هزاران شعبده بازی مانند که چگونه اجسام را غیب کنید -پرواز کنید بدون وسیله کاغذ سوخته را سالم کنید سیگار را غیب کنید از دستتان دود بیرون بیاورید-طناب پاره را صاف کنید -خودتان را به دونیمه کنید مانند دیوید کاپرفیلد-وهزاران شعبده بازی دیگر....... 

قول سایتها را با قیمت بالا را نخورید این مجموعه ارزانترین مجموعه می باشد در کل ایران%

 

شماره حساب1574900021 بانگ ملت به نام حسین جنگی عربلو واریز کنید

تمام آموزشهای این سایت و هزاران آموزش دیگر در این dvd هااست است که بعد از اجرا, آموزش وترفند آن را نیز آموزش می دهد

مجموعه کامل آموزش شعبده بازی

قیمت واقعی این مجموعه  50 عدد dvd یک میلیون تومان می باشد که به صورت ارزان با قیمت 50هزار تومان به شما تحویل داده می شود فروش فوق العاده است وبعد از 3 ماه قیمت این مجموعه 400هزار تومان خواهد شد.

در صورت درخواست با این شماره تماس بگیرید09149876452 حسین جنگی

 

 

شعبده بازی های ایرانی در 2دی وی دی

فقط تیزر قسمتی از آموزش ها ی 50 عدد دی وی دی

اینها فقط تیزر است آموزش نیست آموزش ها در اصل دی وی دی هاست واین تیز رها فقط قسمتی از دی وی دی ها است؟این تیزرها در اصل دی وی دی ها آموزش داده می شود که چگونه اجرا کنید؟؟

 


     

اموزش پر شدن قوطی خالی نوشابه و سالم شدن ان به روش دیوید بلین بدون نیاز به قوطی مخصوص.برای دانلود تیزر این اموزش اینجا کلیک نمایید.

 

 

 

 
         
        اموزش رفتن موبایل داخل بادبادک باد شده کاملا حرفه ای بدون نیاز به موبایل یا بادبادک .
       

  


49-استاد کاوه-غیب کردن لیوان زیر پارچه
نگه داشتن لیوان روی کارت –در آوردن پول
زیاد از درون گلاه خالی-در اوردن چندین تخم مرغ
از درون گلاه خالی- و...... وچندین آموزش دیگر در این دی وی دی
48-کار با سه لیوان وسه توپ بیرون آمدن دو توپ
از زیر یک لیوا در حالی که در زیر هر لیوان یک توپ
بوده است وکارهای مختلف آمار با این سه لیوان
وسه کوی وچندین آموزش دیگر در این دی وی دی
47-جلو آمدن کروات بدون اختیار-اندی هکمن
کار با وسایل متنوع اطراف – بسیار زیبا-کار با سکه
وچندین آموزش دیگر در این دی وی دی

 

 
46-کار با طنابهای رنگارنگ –ومختلف
چسباندن –پاره کردن صاف کردن طناب
کار با چتر وچندین آموزش دیگر در این دی وی دی
45-کار با چتر غیب کردن چتر و.....
کار با بستنی های دست وچندین آموزش دیگر در این دی وی دی

 

43-پیچ خوردن دو لوله وباز شدن
آن با حرکات جادویی دست-دستمال پاره سالم
می شود-از زیر کارت سکه نا پدید می شودو.....
غیب کردنها وچندین آموزش دیگر در این دی وی دی42-شعبده بازی متنوع
وچندین آموزش دیگر در این دی وی دی
نوشته شده در تاریخ شنبه 20 شهریور 1389 توسط حسین جنگی عربلو | نظرات ( 0 0 0 0)

کار با قوطی –کار با حباب
وچندین آموزش دیگر در این دی وی دی


 
40-کارهای مختلف از استادان مختلف
وچندین آموزش دیگر در این دی وی دی
39-چینی –کا ربا سکه در فضای پارک
که 10 ها روش را با سکه آموزش می دهد
وچندین آموزش دیگر در این دی وی دی

 
38-کار با شال-کار با خودکا ونوک آن
غیب کردن نوک خودکار-کار با سکه
وچندین آموزش دیگر در این دی وی دی

37-ماسک-بریدن طناب وصاف شدن آن
غیب کردن لامپ در دست-منفجر نشدن باد کنک
کا ربا دوتا تخته که عجیب است-بیرون آوردن
کاغذ از پشت شیشه و..... و10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی
 


36-آموزش پرواز به سبک دیگر
و10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی

 


35-ماسک-از آتش گل بیرون می آورد
-روشن کردن لامپ در دست بدون سیم
موبایل را داخل اشیا کردن-نسوختن دست در آتش
پرواز کوی در هوا پشت پرده-جابجایی جوجه از یک
صندوق به صندوق دیکه-و...... و10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی

34-کار با پول وکاغذ در آوردن سکه از از داخل پول
جدید-چینی وکار با لوله وپول و سکه
1-آموزش غیب کردن سکه بیش از دهها اموزش
 1-غیب کردن پول در دست –عوض کردن پول در
دست-و10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی

33-ماسک-غیب کردن خلال دندان-بریدن دست
رد شدن قلم از داخل پول فلزی-پر کردن لیوان شیر
با اندازه های مختلف ولی .....پر کردن لیوان
معلق نگه داشتن آن ونریخته شده آن-دستمال زرد
به قرمز تبدیل می شودو..... 10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی

 

32- آموزش کار با روسری  غیب کردن آن
کار با پول جدید-بیرون آوردن آرد از
داخل پول خالی-بیرون آوردن توپ از داخل سر

 


31- آموزش بیرون آوردن آب از چشم –سوراخ کردن
چشم وسالم شدن آن-بیرون آموردن پول از چشم
کار با پپسی جدید10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی

 

 

 


30- آموزش کار های متنوع سکه-پرواز عصا
10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی
29- آموزش از زیر لیوان سکه را به داخل آن ردکنید
  10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی28-آموزش پرواز به سبک کریس آنجل
توسط خود کریس آنجل-
10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی
27- آموزش شکستن دست وپیچ دادن دست 180 درجه
10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی

26-آموزش درست کردن وسیله غیب کردن
نوشابه-سکه –پول-از زیر بغل خالی چتر بیرون بیاورید
10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی


25-آموزش بستن بند کفش بدون دست زدن عجیب
در آوردن پول از زیر پوست به روش کریس آنجل
10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی
24- آموزش فیلم برداری از روح –کار با چنگال جدید-
بیرون آمدن علامت روی دست بدون چیزی
با حرکت شعبده بازی10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی

 23- آموزش پارچه های به هم گره خورده را
با جادو وبدن دست باز کنید-کار با
دایره های فلزی –به هم خوردن بدون شکستگی
کار با کارتها.
22- آموزش کار با پول وکارت های مختلف
10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی


 
21-آموزش کار با سکه های خم شده
10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی

 

 

 


20-از داخل یک گیره خالی پول در بیاورید
سکه کوچک را به سکه غول پیکر تبدیل کنید
کا ربا کات 10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی 

 


19- پیدا شدن خالکوبی روی دست
10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی

 


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


Generic cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 12:43 ب.ظ

With thanks. Very good stuff!
non 5 mg cialis generici acquistare cialis internet cialis canadian drugs 200 cialis coupon can i take cialis and ecstasy we choice cialis pfizer india buy online cialis 5mg cialis generico online cialis taglich fast cialis online
Viagra 20mg
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 11:33 ق.ظ

Thanks. Very good stuff.
buy viagra prescription online is buying viagra online safe buy real viagra online uk buy viagra at walmart buy viagra legally tadalafil buy viagra 100mg viagra purchase uk cheap viagra online how to buy viagra online
livejasmin hack credit generator
جمعه 4 اسفند 1396 02:01 ق.ظ
برای آخرین اخبار شما باید یک بازدید سریع انجام دهید
وب و وب من این وب سایت را به عنوان بهترین وب سایت برای به روز رسانی های به روز بیشتر پیدا کردم.
best psychic medium
چهارشنبه 10 آبان 1396 06:22 ب.ظ
سبک شما واقعا منحصر به فرد است در مقایسه با افرادی که من از چیزهایی که از آنها خواسته ام.
خیلی ممنون از ارسال زمانی که این فرصت را داشتید حدس بزنید من فقط این را نشانه می گیرم
سایت.
hack clash royale
دوشنبه 8 آبان 1396 02:22 ب.ظ
من تمام ایده هایی را که ارائه کرده اید را در نظر بگیرید
پست شما آنها واقعا قانع کننده هستند و قطعا کار خواهند کرد.
با این وجود پستها برای شروع بسیار سریع هستند.
ممکن است لطفا آنها را کمی بعد از ظهر ببندید؟
از پستتان ممنونم.
cheap telephone psychics
دوشنبه 8 آبان 1396 03:42 ق.ظ
سلام عزیزم، آیا شما واقعا به طور منظم از این سایت بازدید می کنید، اگر چنین است
پس مطمئنا دانش خوبی خواهید داشت.
anonymous std testing
دوشنبه 8 آبان 1396 02:55 ق.ظ
من واقعا از دارنده این وبسایت سپاسگزارم که این پست فوق العاده را به اشتراک گذاشته است
در این زمان
std testing near me
دوشنبه 8 آبان 1396 02:34 ق.ظ
من اطلاعات ارزشمند شما را در مقالات خود ارائه می دهم.
من وبلاگ شما را نشانه گذاری میکنم و مجددا در اینجا چک میکنم
من کاملا مطمئنم که من چیزهای زیادی را در اینجا یاد می گیرم!
موفق باشید برای بعدی!
real psychics
دوشنبه 8 آبان 1396 02:33 ق.ظ
مقاله بسیار پر انرژی، از آن بسیار لذت بردم. آیا بخش 2 وجود خواهد داشت؟
myfreecam token generator
شنبه 29 مهر 1396 07:19 ب.ظ
سلام به همه، این اولین بار است که من در این وب سایت دیدار می کنم و پست واقعا پربار است
در حمایت از من، این پست ها یا بررسی ها را ادامه دهید.
real psychic
یکشنبه 16 مهر 1396 03:13 ق.ظ
این واقعا جالب است، شما یک وبلاگ نویس بسیار ماهر هستید.
من به فید RSS شما پیوستم و منتظر جستجوی بیشتر هستم
پست با شکوه شما. همچنین، وب سایت شما را در اجتماعی من به اشتراک گذاشته ام
شبکه های!
How long does Achilles tendonitis last for?
یکشنبه 15 مرداد 1396 06:25 ب.ظ
My partner and I stumbled over here by a different web
page and thought I might check things out. I like what I see so now i'm following you.

Look forward to exploring your web page repeatedly.
What is distraction osteogenesis?
جمعه 13 مرداد 1396 10:28 ب.ظ
Hi there just wanted to give you a brief heads up
and let you know a few of the images aren't loading properly.
I'm not sure why but I think its a linking issue. I've tried
it in two different browsers and both show the
same results.
Lesley
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 12:50 ب.ظ
I'm not sure exactly why but this weblog is loading incredibly slow for me.
Is anyone else having this problem or is it a issue on my end?
I'll check back later and see if the problem still exists.
Maurice
یکشنبه 24 اردیبهشت 1396 11:18 ق.ظ
An interesting discussion is worth comment. I do think that you need to write more on this topic,
it may not be a taboo subject but typically folks don't talk about
such topics. To the next! All the best!!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر