تبلیغات
فروش وسایل وآموزش شعبده بازی - دی وی دی های آموزش شعبده بازی


تاریخ:جمعه 18 شهریور 1390-05:53 ب.ظ

دی وی دی های آموزش شعبده بازی

در صورت درخواست با این شماره تماس بگیرید09149876452 حسین جنگی

شماره حساب1574900021 بانگ ملت به نام حسین جنگی عربلو واریز کنید

                       00 ها آموزش با چاقو  و.......
10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی

17- آموزش از دست خالی ماهی به حوض بریزید-
از دست خالی چیزهای عجیب بیرون بیاورید
کاغذ سوخته را به پول تبدیل کنید-جابجایی
پولها با جادو پرواز حباب با جادوگری ونیروی چشم
و.. 10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی

 

 16-خواندن ذهن –اعدادی که روی کاغذ
نوشته می شوند را بدون ماشین حساب حدس
بزنید-رقههای 8 رقمی را بدون محاسبه به
تماشاچی بگوییدو.. 10 ها آموزش دیگر در این دی و


 15- آموزش کار با پپسی کولا و پپسی خالی را
پر کنید –از داخل پپسی سکه در بیاورید
و... 10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی

14 آموزش -بابک تالیش –داخل بادکنک سیخ را داخل
می کنید ولی منفجر نمیشه- چندین توپ از
دهانتان بیرون می آورید-سیگار را داخل پارچه
می کنید ولی نمی سوزد-تبدیل دستمال
به گل-در آوردن کبوتر از پارچه خالی و.....
10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی

 

13 آموزش-تبدیل 1000 تومانی به 50000 تومانی
وبسیاری از کارهای دیگه با پول و....
10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی

 
12- آموزش غم کردن چنگال بدون دست –شکستن چنگال
بدون دست با نیروی جادو-وبسیاری از کارها با چنگال
10 ها آموزش دیگر در این دی وی دیو.....


11 آموزش -زیباترین کارها با چهار عدد سکه
سه عدد سکه-2عدد سکه –کار با کارتها
متنوع ومختلف10 ها آموزش دیگر در این دی وی

 
10-پرتاب  توپ با نیروی دست  به بیرون
غیب کردن سیگار-کار با لیوان و.....
10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی
 


9- آموزش شعبده بازی با فندک بیش از
100 ها آموزش با فندک
10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی

8-  آموزش کارها زیبا با کش به سبک دیوید
کاپرفیلد وغیب کردن سکه با روشهای مختلف
10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی  .ووووو7- آموزش شکستن پای خود ودرست کردن آن
کوتاه کردن خود در اندازه بچه و......
10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی


 
6-بیرون آوردن دست از وسط بدن
زیر پرده خودتان را به دو نیم کنید .وووو..
10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی

 


5-کار با پول وکتاب عجیبترن شعبده بازی
10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی


4- آموزش کار با کارت یک کارت را به 100 کارت تبدیل کنید-از عصا کارت بیرون بیاورید-ووووووووووو
10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی

 
 

3-کار با کارت متنوع جادو-کار با توپ و در آوردن  و......
چندین توپ از دست10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی


 
 


2-معلق کردن کبریت در هوا-حرکت دادن چاقو
بدون دست-در آوردن طناب از گردن وزیر پوست
10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی
 
 

آموزش غیب کردن سکه بیش از دهها اموزش
 1-غیب کردن پول در دست –عوض کردن پول در
دست-و10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی


 
 
نمایید          
   
     اموزش رد کردن دست از بدن برای دانلود تیزر این اموزش اینجا کلیک نمایید. 

 
     
اموزش شلیک کردن با دستان خالی در همه جا و همه وقت.برای دانلود تیزر این اموزشاینجا کلیک نمایید

 

زرگترین فروشگاه فروش وتوزیع محصولات شعبده بازی شوخی سرکاری وهزاران آموزش شعبده بازی از مبتدی تا فوق حرفه ایی که شما را مانند دیوید کاپر فیلد –دیوید بلین –کریس آنجل-خواهد کرد –درآمد فوق العاده از طریق شعبده بازی –در 50 عدد dvd آموزش شعبده بازی

هزاران شعبده بازی مانند که چگونه اجسام را غیب کنید -پرواز کنید بدون وسیله کاغذ سوخته را سالم کنید سیگار را غیب کنید از دستتان دود بیرون بیاورید-طناب پاره را صاف کنید -خودتان را به دونیمه کنید مانند دیوید کاپرفیلد-وهزاران شعبده بازی دیگر....... 

قول سایتها را با قیمت بالا را نخورید این مجموعه ارزانترین مجموعه می باشد در کل ایران%

 

شماره حساب1574900021 بانگ ملت به نام حسین جنگی عربلو واریز کنید

تمام آموزشهای این سایت و هزاران آموزش دیگر در این dvd هااست است که بعد از اجرا, آموزش وترفند آن را نیز آموزش می دهد

مجموعه کامل آموزش شعبده بازی

قیمت واقعی این مجموعه  50 عدد dvd یک میلیون تومان می باشد که به صورت ارزان با قیمت 50هزار تومان به شما تحویل داده می شود فروش فوق العاده است وبعد از 3 ماه قیمت این مجموعه 400هزار تومان خواهد شد.

در صورت درخواست با این شماره تماس بگیرید09149876452 حسین جنگی

 

 

شعبده بازی های ایرانی در 2دی وی دی

فقط تیزر قسمتی از آموزش ها ی 50 عدد دی وی دی

اینها فقط تیزر است آموزش نیست آموزش ها در اصل دی وی دی هاست واین تیز رها فقط قسمتی از دی وی دی ها است؟این تیزرها در اصل دی وی دی ها آموزش داده می شود که چگونه اجرا کنید؟؟

 


     

اموزش پر شدن قوطی خالی نوشابه و سالم شدن ان به روش دیوید بلین بدون نیاز به قوطی مخصوص.برای دانلود تیزر این اموزش اینجا کلیک نمایید.

 

 

 

 
         
        اموزش رفتن موبایل داخل بادبادک باد شده کاملا حرفه ای بدون نیاز به موبایل یا بادبادک .
       

  


49-استاد کاوه-غیب کردن لیوان زیر پارچه
نگه داشتن لیوان روی کارت –در آوردن پول
زیاد از درون گلاه خالی-در اوردن چندین تخم مرغ
از درون گلاه خالی- و...... وچندین آموزش دیگر در این دی وی دی
48-کار با سه لیوان وسه توپ بیرون آمدن دو توپ
از زیر یک لیوا در حالی که در زیر هر لیوان یک توپ
بوده است وکارهای مختلف آمار با این سه لیوان
وسه کوی وچندین آموزش دیگر در این دی وی دی
47-جلو آمدن کروات بدون اختیار-اندی هکمن
کار با وسایل متنوع اطراف – بسیار زیبا-کار با سکه
وچندین آموزش دیگر در این دی وی دی

 

 
46-کار با طنابهای رنگارنگ –ومختلف
چسباندن –پاره کردن صاف کردن طناب
کار با چتر وچندین آموزش دیگر در این دی وی دی
45-کار با چتر غیب کردن چتر و.....
کار با بستنی های دست وچندین آموزش دیگر در این دی وی دی

 

43-پیچ خوردن دو لوله وباز شدن
آن با حرکات جادویی دست-دستمال پاره سالم
می شود-از زیر کارت سکه نا پدید می شودو.....
غیب کردنها وچندین آموزش دیگر در این دی وی دی42-شعبده بازی متنوع
وچندین آموزش دیگر در این دی وی دی
نوشته شده در تاریخ شنبه 20 شهریور 1389 توسط حسین جنگی عربلو | نظرات ( 0 0 0 0)

کار با قوطی –کار با حباب
وچندین آموزش دیگر در این دی وی دی


 
40-کارهای مختلف از استادان مختلف
وچندین آموزش دیگر در این دی وی دی
39-چینی –کا ربا سکه در فضای پارک
که 10 ها روش را با سکه آموزش می دهد
وچندین آموزش دیگر در این دی وی دی

 
38-کار با شال-کار با خودکا ونوک آن
غیب کردن نوک خودکار-کار با سکه
وچندین آموزش دیگر در این دی وی دی

37-ماسک-بریدن طناب وصاف شدن آن
غیب کردن لامپ در دست-منفجر نشدن باد کنک
کا ربا دوتا تخته که عجیب است-بیرون آوردن
کاغذ از پشت شیشه و..... و10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی
 


36-آموزش پرواز به سبک دیگر
و10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی

 


35-ماسک-از آتش گل بیرون می آورد
-روشن کردن لامپ در دست بدون سیم
موبایل را داخل اشیا کردن-نسوختن دست در آتش
پرواز کوی در هوا پشت پرده-جابجایی جوجه از یک
صندوق به صندوق دیکه-و...... و10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی

34-کار با پول وکاغذ در آوردن سکه از از داخل پول
جدید-چینی وکار با لوله وپول و سکه
1-آموزش غیب کردن سکه بیش از دهها اموزش
 1-غیب کردن پول در دست –عوض کردن پول در
دست-و10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی

33-ماسک-غیب کردن خلال دندان-بریدن دست
رد شدن قلم از داخل پول فلزی-پر کردن لیوان شیر
با اندازه های مختلف ولی .....پر کردن لیوان
معلق نگه داشتن آن ونریخته شده آن-دستمال زرد
به قرمز تبدیل می شودو..... 10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی

 

32- آموزش کار با روسری  غیب کردن آن
کار با پول جدید-بیرون آوردن آرد از
داخل پول خالی-بیرون آوردن توپ از داخل سر

 


31- آموزش بیرون آوردن آب از چشم –سوراخ کردن
چشم وسالم شدن آن-بیرون آموردن پول از چشم
کار با پپسی جدید10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی

 

 

 


30- آموزش کار های متنوع سکه-پرواز عصا
10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی
29- آموزش از زیر لیوان سکه را به داخل آن ردکنید
  10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی28-آموزش پرواز به سبک کریس آنجل
توسط خود کریس آنجل-
10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی
27- آموزش شکستن دست وپیچ دادن دست 180 درجه
10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی

26-آموزش درست کردن وسیله غیب کردن
نوشابه-سکه –پول-از زیر بغل خالی چتر بیرون بیاورید
10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی


25-آموزش بستن بند کفش بدون دست زدن عجیب
در آوردن پول از زیر پوست به روش کریس آنجل
10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی
24- آموزش فیلم برداری از روح –کار با چنگال جدید-
بیرون آمدن علامت روی دست بدون چیزی
با حرکت شعبده بازی10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی

 23- آموزش پارچه های به هم گره خورده را
با جادو وبدن دست باز کنید-کار با
دایره های فلزی –به هم خوردن بدون شکستگی
کار با کارتها.
22- آموزش کار با پول وکارت های مختلف
10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی


 
21-آموزش کار با سکه های خم شده
10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی

 

 

 


20-از داخل یک گیره خالی پول در بیاورید
سکه کوچک را به سکه غول پیکر تبدیل کنید
کا ربا کات 10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی 

 


19- پیدا شدن خالکوبی روی دست
10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی

 


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


buy cialis without a doctor's prescription
جمعه 16 آذر 1397 12:06 ب.ظ

This is nicely expressed. !
cialis uk next day what is cialis cialis 20mg preis cf achat cialis en europe cuanto cuesta cialis yaho cialis tadalafil online cialis canada on line cialis pas cher paris compare prices cialis uk cialis flussig
Online cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:55 ب.ظ

Really a lot of helpful information!
cost of cialis cvs safe dosage for cialis cialis en 24 hora female cialis no prescription the best choice cialis woman cialis generic availability 5 mg cialis pharmacie en ligne tesco price cialis cialis 100mg suppliers buy original cialis
buy tadalafil
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:09 ب.ظ

Cheers. Great information!
generic cialis 20mg uk opinioni cialis generico viagra vs cialis prix de cialis tadalafil generic buy cialis online we like it cialis soft gel buy cialis online legal cialis for sale in europa cialis rezeptfrei sterreich
buy cialis pills online
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:39 ق.ظ

With thanks, Lots of tips!

generic cialis in vietnam how to purchase cialis on line tarif cialis france 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis cost cialis manufacturer coupon il cialis quanto costa free generic cialis how to purchase cialis on line cialis canadian drugs
buy cialis pills online
سه شنبه 13 آذر 1397 07:16 ب.ظ

You actually said this very well!
cialis tadalafil online where cheapest cialis interactions for cialis cialis generico online cialis cost non 5 mg cialis generici cialis daily new zealand cost of cialis per pill cialis 5mg prix cialis tablets for sale
Cialis 20 mg
سه شنبه 13 آذر 1397 08:12 ق.ظ

Wonderful facts. Cheers.
sublingual cialis online cialis 50 mg soft tab price cialis best cialis 20 mg best price we recommend cialis info generic low dose cialis cialis sale online cialis uk cialis 5 mg funziona cialis daily new zealand
Cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 08:18 ب.ظ

You explained this effectively!
callus 40 mg cialis what if i take cialis pills in singapore tadalafil generic prix de cialis generic cialis at walmart what is cialis venta cialis en espaa generic cialis soft gels buy cheap cialis in uk
buy cialis germany
دوشنبه 12 آذر 1397 07:50 ق.ظ

Amazing a good deal of helpful information!
cialis 20mg cialis efficacit buy cialis online legal best generic drugs cialis cialis 5 mg buy cialis generic tadalafil buy side effects for cialis cialis pas cher paris cialis pills boards cialis coupons printable
Cialis canada
یکشنبه 11 آذر 1397 07:49 ب.ظ

Thank you, I like it!
cialis 20mg preis cf generic cialis tadalafil cialis 20 mg cut in half american pharmacy cialis cialis daily dose generic buying cialis in colombia cialis tablets for sale online cialis cialis online deutschland cialis 200 dollar savings card
Buy cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 07:17 ق.ظ

Whoa many of amazing data.
cialis generico viagra or cialis pastillas cialis y alcoho cialis soft tabs for sale cialis 5mg cialis alternative effetti del cialis cialis pills prices for cialis 50mg cialis en 24 hora
buy cialis online
شنبه 10 آذر 1397 08:04 ب.ظ

Nicely put. Cheers.
chinese cialis 50 mg cialis cuantos mg hay cialis savings card cost of cialis cvs generico cialis mexico cialis cipla best buy india cialis 100mg cost are there generic cialis get cheap cialis price cialis wal mart pharmacy
buy cialis delhi
شنبه 10 آذر 1397 06:56 ق.ظ

Nicely put. Thanks.
cialis generico cialis 20 mg best price tarif cialis france prescription doctor cialis cialis 10mg prix pharmaci cialis in sconto cialis 5 mg funziona cialis canadian drugs cialis without a doctor's prescription cheap cialis
buy tadalafil online
جمعه 9 آذر 1397 07:38 ب.ظ

You actually mentioned that perfectly.
viagra cialis levitra we recommend cialis info cialis coupons bulk cialis cialis savings card buy cialis online cialis from canada where to buy cialis in ontario prices on cialis 10 mg cialis 5 mg schweiz
Cialis 20 mg
جمعه 9 آذر 1397 07:50 ق.ظ

Wonderful data. Cheers!
cialis official site viagra or cialis buy cialis online legal cialis taglich try it no rx cialis cialis herbs cialis super acti miglior cialis generico cialis generika cialis dosage
buy cialis usa
پنجشنبه 8 آذر 1397 08:40 ب.ظ

With thanks! Numerous stuff!

generic cialis cialis 200 dollar savings card order a sample of cialis buy cialis online legal acheter cialis meilleur pri where cheapest cialis cialis kamagra levitra if a woman takes a mans cialis cialis italia gratis cialis generico lilly
Cialis generic
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:03 ق.ظ

Useful advice. Many thanks.
cialis herbs order generic cialis online cialis daily new zealand safe dosage for cialis cialis daily reviews cialis name brand cheap viagra vs cialis precios cialis peru click here to buy cialis wow cialis 20
buy cialis online safely
چهارشنبه 7 آذر 1397 08:14 ب.ظ

Tips effectively utilized.!
miglior cialis generico safe dosage for cialis cialis uk 5 mg cialis coupon printable wow cialis tadalafil 100mg cialis online holland buy generic cialis generico cialis mexico sublingual cialis online cialis daily dose generic
Cialis pills
چهارشنبه 7 آذر 1397 08:30 ق.ظ

This is nicely put! !
cialis lilly tadalafi cialis e hiv price cialis wal mart pharmacy cialis 100 mg 30 tablet cialis e hiv buying cialis on internet safe dosage for cialis venta de cialis canada cialis mit grapefruitsaft cialis 5 mg funziona
Buy cialis online
چهارشنبه 11 مهر 1397 09:24 ق.ظ

Good info. Thanks a lot.
cialis coupons india cialis 100mg cost cialis italia gratis cialis without a doctor's prescription sialis cialis generique 5 mg low cost cialis 20mg generic for cialis cialis australia org cialis taglich
Online cialis
دوشنبه 9 مهر 1397 07:30 ق.ظ

Really a good deal of great tips!
cialis farmacias guadalajara cialis for sale south africa buy generic cialis dose size of cialis costo in farmacia cialis click here take cialis costo in farmacia cialis cialis generico milano enter site 20 mg cialis cost we like it safe cheap cialis
online canadian pharmacy
یکشنبه 1 مهر 1397 08:23 ق.ظ

Incredible all kinds of helpful data.
top rated canadian pharmacies online canadian drug drugs for sale in mexico canadian viagra canadian pharmacies online prescriptions safe canadian online pharmacies canadian drug store buy viagra 25mg canada medication drugstore online shopping reviews
cialisvbuy.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 05:21 ق.ظ

Nicely put, Thanks a lot!
cialis with 2 days delivery only best offers cialis use cialis for sale buy brand cialis cheap cialis 20mg cialis 05 the best choice cialis woman achat cialis en suisse cialis usa cost cialis 5 mg
viagravipsale.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 08:30 ب.ظ

You actually revealed it well!
cialis 5 mg prices for cialis 50mg cialis generisches kanada cialis kaufen bankberweisung cialis from canada cialis alternative cialis for daily use cost of cialis cvs cialis great britain cialis tadalafil
buy viagra now
چهارشنبه 14 شهریور 1397 01:08 ب.ظ

You expressed that adequately.
canadian discount pharmacies in ocala fl canadian pharmacy viagra canadianpharmacyusa24h canadian online pharmacy prescriptions from canada without northwest pharmacies in canada pharmacy onesource canada medication buy viagra online usa north west pharmacies canada
where can you purchase viagra
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:50 ب.ظ

Appreciate it. A good amount of info!

where can u buy viagra buy discount viagra online viagra pharmacy viagra can you buy viagra without a prescription online pharmacy generic viagra buy viagra online with prescription how to order viagra pills buy viagra mexico buy viagra professional
cialisvonline.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 08:17 ب.ظ

Nicely put. Many thanks!
cialis 5 mg scheda tecnica precios de cialis generico cialis great britain cialis rckenschmerzen cialis dosage recommendations venta de cialis canada opinioni cialis generico cialis 100 mg 30 tablet prices on cialis 10 mg prix de cialis
Generic cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 12:43 ب.ظ

With thanks. Very good stuff!
non 5 mg cialis generici acquistare cialis internet cialis canadian drugs 200 cialis coupon can i take cialis and ecstasy we choice cialis pfizer india buy online cialis 5mg cialis generico online cialis taglich fast cialis online
Viagra 20mg
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 11:33 ق.ظ

Thanks. Very good stuff.
buy viagra prescription online is buying viagra online safe buy real viagra online uk buy viagra at walmart buy viagra legally tadalafil buy viagra 100mg viagra purchase uk cheap viagra online how to buy viagra online
livejasmin hack credit generator
جمعه 4 اسفند 1396 02:01 ق.ظ
برای آخرین اخبار شما باید یک بازدید سریع انجام دهید
وب و وب من این وب سایت را به عنوان بهترین وب سایت برای به روز رسانی های به روز بیشتر پیدا کردم.
best psychic medium
چهارشنبه 10 آبان 1396 06:22 ب.ظ
سبک شما واقعا منحصر به فرد است در مقایسه با افرادی که من از چیزهایی که از آنها خواسته ام.
خیلی ممنون از ارسال زمانی که این فرصت را داشتید حدس بزنید من فقط این را نشانه می گیرم
سایت.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30