تبلیغات
فروش وسایل وآموزش شعبده بازی


تاریخ:جمعه 18 شهریور 1390-06:53 ب.ظ

دی وی دی های آموزش شعبده بازی

در صورت درخواست با این شماره تماس بگیرید09149876452 حسین جنگی

شماره حساب1574900021 بانگ ملت به نام حسین جنگی عربلو واریز کنید

                       00 ها آموزش با چاقو  و.......
10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی

17- آموزش از دست خالی ماهی به حوض بریزید-
از دست خالی چیزهای عجیب بیرون بیاورید
کاغذ سوخته را به پول تبدیل کنید-جابجایی
پولها با جادو پرواز حباب با جادوگری ونیروی چشم
و.. 10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی

 

 16-خواندن ذهن –اعدادی که روی کاغذ
نوشته می شوند را بدون ماشین حساب حدس
بزنید-رقههای 8 رقمی را بدون محاسبه به
تماشاچی بگوییدو.. 10 ها آموزش دیگر در این دی و


 15- آموزش کار با پپسی کولا و پپسی خالی را
پر کنید –از داخل پپسی سکه در بیاورید
و... 10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی

14 آموزش -بابک تالیش –داخل بادکنک سیخ را داخل
می کنید ولی منفجر نمیشه- چندین توپ از
دهانتان بیرون می آورید-سیگار را داخل پارچه
می کنید ولی نمی سوزد-تبدیل دستمال
به گل-در آوردن کبوتر از پارچه خالی و.....
10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی

 

13 آموزش-تبدیل 1000 تومانی به 50000 تومانی
وبسیاری از کارهای دیگه با پول و....
10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی

 
12- آموزش غم کردن چنگال بدون دست –شکستن چنگال
بدون دست با نیروی جادو-وبسیاری از کارها با چنگال
10 ها آموزش دیگر در این دی وی دیو.....


11 آموزش -زیباترین کارها با چهار عدد سکه
سه عدد سکه-2عدد سکه –کار با کارتها
متنوع ومختلف10 ها آموزش دیگر در این دی وی

 
10-پرتاب  توپ با نیروی دست  به بیرون
غیب کردن سیگار-کار با لیوان و.....
10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی
 


9- آموزش شعبده بازی با فندک بیش از
100 ها آموزش با فندک
10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی

8-  آموزش کارها زیبا با کش به سبک دیوید
کاپرفیلد وغیب کردن سکه با روشهای مختلف
10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی  .ووووو7- آموزش شکستن پای خود ودرست کردن آن
کوتاه کردن خود در اندازه بچه و......
10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی


 
6-بیرون آوردن دست از وسط بدن
زیر پرده خودتان را به دو نیم کنید .وووو..
10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی

 


5-کار با پول وکتاب عجیبترن شعبده بازی
10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی


4- آموزش کار با کارت یک کارت را به 100 کارت تبدیل کنید-از عصا کارت بیرون بیاورید-ووووووووووو
10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی

 
 

3-کار با کارت متنوع جادو-کار با توپ و در آوردن  و......
چندین توپ از دست10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی


 
 


2-معلق کردن کبریت در هوا-حرکت دادن چاقو
بدون دست-در آوردن طناب از گردن وزیر پوست
10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی
 
 

آموزش غیب کردن سکه بیش از دهها اموزش
 1-غیب کردن پول در دست –عوض کردن پول در
دست-و10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی


 
 
نمایید          
   
     اموزش رد کردن دست از بدن برای دانلود تیزر این اموزش اینجا کلیک نمایید. 

 
     
اموزش شلیک کردن با دستان خالی در همه جا و همه وقت.برای دانلود تیزر این اموزشاینجا کلیک نمایید

 

زرگترین فروشگاه فروش وتوزیع محصولات شعبده بازی شوخی سرکاری وهزاران آموزش شعبده بازی از مبتدی تا فوق حرفه ایی که شما را مانند دیوید کاپر فیلد –دیوید بلین –کریس آنجل-خواهد کرد –درآمد فوق العاده از طریق شعبده بازی –در 50 عدد dvd آموزش شعبده بازی

هزاران شعبده بازی مانند که چگونه اجسام را غیب کنید -پرواز کنید بدون وسیله کاغذ سوخته را سالم کنید سیگار را غیب کنید از دستتان دود بیرون بیاورید-طناب پاره را صاف کنید -خودتان را به دونیمه کنید مانند دیوید کاپرفیلد-وهزاران شعبده بازی دیگر....... 

قول سایتها را با قیمت بالا را نخورید این مجموعه ارزانترین مجموعه می باشد در کل ایران%

 

شماره حساب1574900021 بانگ ملت به نام حسین جنگی عربلو واریز کنید

تمام آموزشهای این سایت و هزاران آموزش دیگر در این dvd هااست است که بعد از اجرا, آموزش وترفند آن را نیز آموزش می دهد

مجموعه کامل آموزش شعبده بازی

قیمت واقعی این مجموعه  50 عدد dvd یک میلیون تومان می باشد که به صورت ارزان با قیمت 50هزار تومان به شما تحویل داده می شود فروش فوق العاده است وبعد از 3 ماه قیمت این مجموعه 400هزار تومان خواهد شد.

در صورت درخواست با این شماره تماس بگیرید09149876452 حسین جنگی

 

 

شعبده بازی های ایرانی در 2دی وی دی

فقط تیزر قسمتی از آموزش ها ی 50 عدد دی وی دی

اینها فقط تیزر است آموزش نیست آموزش ها در اصل دی وی دی هاست واین تیز رها فقط قسمتی از دی وی دی ها است؟این تیزرها در اصل دی وی دی ها آموزش داده می شود که چگونه اجرا کنید؟؟

 


     

اموزش پر شدن قوطی خالی نوشابه و سالم شدن ان به روش دیوید بلین بدون نیاز به قوطی مخصوص.برای دانلود تیزر این اموزش اینجا کلیک نمایید.

 

 

 

 
         
        اموزش رفتن موبایل داخل بادبادک باد شده کاملا حرفه ای بدون نیاز به موبایل یا بادبادک .
       

  


49-استاد کاوه-غیب کردن لیوان زیر پارچه
نگه داشتن لیوان روی کارت –در آوردن پول
زیاد از درون گلاه خالی-در اوردن چندین تخم مرغ
از درون گلاه خالی- و...... وچندین آموزش دیگر در این دی وی دی
48-کار با سه لیوان وسه توپ بیرون آمدن دو توپ
از زیر یک لیوا در حالی که در زیر هر لیوان یک توپ
بوده است وکارهای مختلف آمار با این سه لیوان
وسه کوی وچندین آموزش دیگر در این دی وی دی
47-جلو آمدن کروات بدون اختیار-اندی هکمن
کار با وسایل متنوع اطراف – بسیار زیبا-کار با سکه
وچندین آموزش دیگر در این دی وی دی

 

 
46-کار با طنابهای رنگارنگ –ومختلف
چسباندن –پاره کردن صاف کردن طناب
کار با چتر وچندین آموزش دیگر در این دی وی دی
45-کار با چتر غیب کردن چتر و.....
کار با بستنی های دست وچندین آموزش دیگر در این دی وی دی

 

43-پیچ خوردن دو لوله وباز شدن
آن با حرکات جادویی دست-دستمال پاره سالم
می شود-از زیر کارت سکه نا پدید می شودو.....
غیب کردنها وچندین آموزش دیگر در این دی وی دی42-شعبده بازی متنوع
وچندین آموزش دیگر در این دی وی دی
نوشته شده در تاریخ شنبه 20 شهریور 1389 توسط حسین جنگی عربلو | نظرات ( 0 0 0 0)

کار با قوطی –کار با حباب
وچندین آموزش دیگر در این دی وی دی


 
40-کارهای مختلف از استادان مختلف
وچندین آموزش دیگر در این دی وی دی
39-چینی –کا ربا سکه در فضای پارک
که 10 ها روش را با سکه آموزش می دهد
وچندین آموزش دیگر در این دی وی دی

 
38-کار با شال-کار با خودکا ونوک آن
غیب کردن نوک خودکار-کار با سکه
وچندین آموزش دیگر در این دی وی دی

37-ماسک-بریدن طناب وصاف شدن آن
غیب کردن لامپ در دست-منفجر نشدن باد کنک
کا ربا دوتا تخته که عجیب است-بیرون آوردن
کاغذ از پشت شیشه و..... و10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی
 


36-آموزش پرواز به سبک دیگر
و10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی

 


35-ماسک-از آتش گل بیرون می آورد
-روشن کردن لامپ در دست بدون سیم
موبایل را داخل اشیا کردن-نسوختن دست در آتش
پرواز کوی در هوا پشت پرده-جابجایی جوجه از یک
صندوق به صندوق دیکه-و...... و10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی

34-کار با پول وکاغذ در آوردن سکه از از داخل پول
جدید-چینی وکار با لوله وپول و سکه
1-آموزش غیب کردن سکه بیش از دهها اموزش
 1-غیب کردن پول در دست –عوض کردن پول در
دست-و10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی

33-ماسک-غیب کردن خلال دندان-بریدن دست
رد شدن قلم از داخل پول فلزی-پر کردن لیوان شیر
با اندازه های مختلف ولی .....پر کردن لیوان
معلق نگه داشتن آن ونریخته شده آن-دستمال زرد
به قرمز تبدیل می شودو..... 10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی

 

32- آموزش کار با روسری  غیب کردن آن
کار با پول جدید-بیرون آوردن آرد از
داخل پول خالی-بیرون آوردن توپ از داخل سر

 


31- آموزش بیرون آوردن آب از چشم –سوراخ کردن
چشم وسالم شدن آن-بیرون آموردن پول از چشم
کار با پپسی جدید10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی

 

 

 


30- آموزش کار های متنوع سکه-پرواز عصا
10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی
29- آموزش از زیر لیوان سکه را به داخل آن ردکنید
  10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی28-آموزش پرواز به سبک کریس آنجل
توسط خود کریس آنجل-
10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی
27- آموزش شکستن دست وپیچ دادن دست 180 درجه
10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی

26-آموزش درست کردن وسیله غیب کردن
نوشابه-سکه –پول-از زیر بغل خالی چتر بیرون بیاورید
10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی


25-آموزش بستن بند کفش بدون دست زدن عجیب
در آوردن پول از زیر پوست به روش کریس آنجل
10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی
24- آموزش فیلم برداری از روح –کار با چنگال جدید-
بیرون آمدن علامت روی دست بدون چیزی
با حرکت شعبده بازی10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی

 23- آموزش پارچه های به هم گره خورده را
با جادو وبدن دست باز کنید-کار با
دایره های فلزی –به هم خوردن بدون شکستگی
کار با کارتها.
22- آموزش کار با پول وکارت های مختلف
10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی


 
21-آموزش کار با سکه های خم شده
10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی

 

 

 


20-از داخل یک گیره خالی پول در بیاورید
سکه کوچک را به سکه غول پیکر تبدیل کنید
کا ربا کات 10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی 

 


19- پیدا شدن خالکوبی روی دست
10 ها آموزش دیگر در این دی وی دی

 


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تاریخ:جمعه 18 شهریور 1390-06:49 ب.ظ

کیسه راکت جنس مرغوب درجه یک

کیسه راکت جنس مرغوب درجه یک دهها بازی غیب کردنی می توانید با این جنس انجام دهید

قیمت :20 هزار تومان

در صورت درخواست با این شماره تماس بگیرید09149876452 حسین جنگی

شماره حساب1574900021 بانگ ملت به نام حسین جنگی عربلو واریز کنید

                       هدیه فروشگاه  :با خرید این محصول 5عدد دی وی دی  در حدود 15 ساعت اموزش شعبده بازی از استادان بزرگ ازجمله ماسک هدیه بگیرید..افشای اسراری چون بریدن دست-پرواز-غیب کردنی ها-تغییر رنگ لامپ -روش ن کردن لامپ با دست- افشای اسرار دیوید کاپرفیلد-افشای اسرار کریس آنجل ودیوید بلین و100 ها شعبده بازی مجلسی دیگر....... 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تاریخ:جمعه 18 شهریور 1390-06:46 ب.ظ

نخ نامرئی

همانطور كه میدانید نخ نامرئی از جمله ابزارهایی است كه شعبده بازها توسط آن دست به انجام كارهای بسیار جالبی میزنند . در اطراف ما نخ نامرئی زیاد بوده اما قابل استفاده برای امور شعبده بازی نبوده و نامرغوب بود . بطور كلی این نخ نامرئی نیست از این جهت كه بسیار نازك و شیشه ای رنگ بوده در هنر شعبده بازی از آن به نام نخ نامرئی نام میبرند .

شعبده بازان بسیار قدیم در نبود نخ نامرئی دست به تكنیك های جالبی میزدند . از جمله اینكه از نخ ماهیگیری بسیار نازك استفاده كرده و آنرا با سمباده خراش داده و با پوشیدن یك لباس مخصوص سعی از پنهان سازی آن نخ داشتند . اما امروزه دیگر مراكز تولید وسایل شعبده بازی كار شعبده بازها را آسان كرده و نخ نامرئی با كیفیت و خوب را برای اجرا تولید میكنند /.

این وسیله حاوی چند متر نخ نامرئی بسیار مرغوب و با كیفیت میباشد كه از ضخامت و استقامت خوبی برخوردار بوده و توسط آن میشود دست به كارهای بسیار عجیب و غریبی زد . اگر تعدادی از كلیپ های بخش رایگان سایت شعبده باز را دیده باشید خواهید دید كه برخی تردست ها از این نخ چه استفاده هایی میكنند .

همچنین در فروشگاه نیز فیلم های متعددی در این زمینه وجود خواهد داشت كه میتوانید خریداری نموده و با نخ نامرئی كارهای جالب در صحنه انجام دهید .

قیمت :15 هزار تومان

در صورت درخواست با این شماره تماس بگیرید09149876452 حسین جنگی

شماره حساب1574900021 بانگ ملت به نام حسین جنگی عربلو واریز کنید

                       هدیه فروشگاه  :با خرید این محصول 5عدد دی وی دی  در حدود 15 ساعت اموزش شعبده بازی از استادان بزرگ ازجمله ماسک هدیه بگیرید..افشای اسراری چون بریدن دست-پرواز-غیب کردنی ها-تغییر رنگ لامپ -روشن کردن لامپ با دست- افشای اسرار دیوید کاپرفیلد-افشای اسرار کریس آنجل ودیوید بلین و100 ها شعبده بازی مجلسی دیگر.......


 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تاریخ:جمعه 18 شهریور 1390-06:43 ب.ظ

انگشتر آهن ربا

یكی از وسایل و ابزارهایی كه اغلب شعبده بازان مخصوصا شاخه خیابانی همراه خود دارند انگشتر مخصوص شعبده بازی میباشد . این انگشتر علاوه بر ساده و زیبا بودن آن در دست شعبده باز با قابلیت آهن ربایی كه دارد كمك شایانی به شعبده باز در اجراهایش كرده و توسط آن می توان بازی های فراوانی را انجام داد .

قابل ذكر است شعبده بازانی چون كاپرفیلد ، دیوید بلین و مخصوصا كریس آنجل از این انگشتر و حتی دستبند آن در دست خود استفاده میكنند . قدرت آهن ربای این انگشتر بسیار بالا و قوی میباشد و قادر است اجسام سنگین فلزی را نیز به سمت خود جذب كند .

شعبده بازها توسط این انگشتر بازیهای فراوانی را انجام میدهند . ما به برخی از این بازیها در زیر اشاره خواهیم كرد .

- ناپدید كردن سكه
- ناپدید كردن اجسام كوچك
- رد كردن سكه و یا اجسام كوچك از شیشه
- روشن كردن لامپ های مخصوص
- مخفی كردن وسیله ای كه برای اجرا بهره میبرد

بله اینها فقط چند نمونه از كارهای انجام دهنده این انگشتر اسرار آمیز است

قیمت:15هزار تومان

در صورت درخواست با این شماره تماس بگیرید09149876452 حسین جنگی

شماره حساب1574900021 بانگ ملت به نام حسین جنگی عربلو واریز کنید

                       هدیه فروشگاه  :با خرید این محصول 5عدد دی وی دی  در حدود 15 ساعت اموزش شعبده بازی از استادان بزرگ ازجمله ماسک هدیه بگیرید..افشای اسراری چون بریدن دست-پرواز-غیب کردنی ها-تغییر رنگ لامپ -روشن کردن لامپ با دست- افشای اسرار دیوید کاپرفیلد-افشای اسرار کریس آنجل ودیوید بلین و100 ها شعبده بازی مجلسی دیگر.......
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تاریخ:جمعه 18 شهریور 1390-06:40 ب.ظ

پرواز چوب کبریت

این بازی جالب شما یك عدد كارت از جیب خود در می آورید و از دوستان خود تقاضای یك عدد چوب كبریت می كنید ، سپس چوب كبریت را روی كارت قرار می دهید . در همین حال شروع به خم كردن كارت می كنید و همه با تعجب میبنند كه چوب كبریت در هوا بصورت معلق قرار میگیرد . حتی انگشت دست خود را در زیر چوب كبریت عبور داده تا به تماشاچیان اثبات كنید كه در زیر آن هیچ چیز قرار ندارد .

اجرای این بازی بسیار ساده بوده و نیازی به تمرین ندارد .

قیمت 10 هزار تومان

در صورت درخواست با این شماره تماس بگیرید09149876452 حسین جنگی

شماره حساب1574900021 بانگ ملت به نام حسین جنگی عربلو واریز کنید

                       هدیه فروشگاه  :با خرید این محصول 5عدد دی وی دی  در حدود 15 ساعت اموزش شعبده بازی از استادان بزرگ ازجمله ماسک هدیه بگیرید..افشای اسراری چون بریدن دست-پرواز-غیب کردنی ها-تغییر رنگ لامپ -روشن کردن لامپ با دست- افشای اسرار دیوید کاپرفیلد-افشای اسرار کریس آنجل ودیوید بلین و100 ها شعبده بازی مجلسی دیگر.......
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تاریخ:جمعه 18 شهریور 1390-06:39 ب.ظ

مشعل تبدیل به گل

این یكی از زیباترین و از جمله بازیهای حرفه ای شعبده بازان است . شعبده باز یك مشعل معمولی از آتش در دست دارد . در حالی كه مشعل را به همه نشان میدهد ناگهان مشعل آتش تبدیل به یك شاخه گل رز بسیار زیبا شده و هیچ اثری از آتش و مشعل دیگر نیست .

- اجرا برای شعبده بازان آماتور و حرفه ای
- اجرای ساده و زیبا
- بدون خطر و كاملا ایمن
- تبددیل سریع و بدون نقص
- بدون نیاز به همكار و دستیار

ما خرید این بازی را به شما پیشنهاد میكنیم

 

قیمت:20 هزار تومان

در صورت درخواست با این شماره تماس بگیرید09149876452 حسین جنگی

شماره حساب1574900021 بانگ ملت به نام حسین جنگی عربلو واریز کنید

                       هدیه فروشگاه  :با خرید این محصول 5عدد دی وی دی  در حدود 15 ساعت اموزش شعبده بازی از استادان بزرگ ازجمله ماسک هدیه بگیرید..افشای اسراری چون بریدن دست-پرواز-غیب کردنی ها-تغییر رنگ لامپ -روشن کردن لامپ با دست- افشای اسرار دیوید کاپرفیلد-افشای اسرار کریس آنجل ودیوید بلین و100 ها شعبده بازی مجلسی دیگر.......

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تاریخ:جمعه 18 شهریور 1390-06:37 ب.ظ

روشن کردن لامپ حبابی

قبلا در فروشگاه شعبده باز لامپ مخصوص شعبده بازی وارد كردیم كه این لامپ توانایی این را داشت تا در دست شعبده باز یا تماشاچی روشن شود . ضمن اینكه آن لامپ قبلی توانایی این را داشت تا رنگ هم عوض كند . علاوه بر زیبائی آن بازی متاسفانه به علت قیمت بسیار بالای آن ، همه مشتریان ما توانایی خرید آن لامپ بینظیر را نداشتند .

از اینرو بر آن شدیم تا یك مدل دیگر از این بازی را وارد كنیم با قیمت بسیار پائینتر تا همه بتوانند آنرا تهیه كرده و از انجام این شعبده زیبا در مخافل لذت ببرند . این بازی دقیقا بازی روشن كردن لامپ حبابی میباشد با این تفاوت كه كمی امكانات كمتری دارد .

بازی بدین نحو است كه شعبده باز یك عدد لامپ از كیف خود در آورده و جلوی تماشاچیان راه میرود تا همه شاهد معمولی بودن آن باشند . سپس مدعی میشود كه میتواند با نیروی تمركز خودش این لامپ را روشن كند .
 

شعبده باز لامپ را در دست گرفته و با دست دیگر به آن اشاره میكند . در حالی كه هیچ سیمی به لامپ وصل نیست شعبده باز روی لامپ تمركز میكند . خدای من لامپ روشن شد . بله همه در كمال تعجب خواهند دید امپ روشن میشود . اگر شعبده باز تمركز خود را از دست بدهد لامپ نورش خاموش میشود یا كم و زیاد میشود .

- پكیج كاملا آماده با بسته بندی شكیل
- لامپ مخصوص و آماده اجرا
- كاملا 100% بی خطر
- قابل اجرا برای هر رده سنی
- یك هدیه خوب برای دوستان و آشنایان
- بدون نیاز به تمرین خاص
- سبك و قابل حمل
- زیبا برای اجرا در تولدها و جشن ها

 

قیمت:20 هزار تومان

در صورت درخواست با این شماره تماس بگیرید09149876452 حسین جنگی

شماره حساب1574900021 بانگ ملت به نام حسین جنگی عربلو واریز کنید

                       هدیه فروشگاه  :با خرید این محصول 5عدد دی وی دی  در حدود 15 ساعت اموزش شعبده بازی از استادان بزرگ ازجمله ماسک هدیه بگیرید..افشای اسراری چون بریدن دست-پرواز-غیب کردنی ها-تغییر رنگ لامپ -روشن کردن لامپ با دست- افشای اسرار دیوید کاپرفیلد-افشای اسرار کریس آنجل ودیوید بلین و100 ها شعبده بازی مجلسی دیگر.......


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تاریخ:جمعه 18 شهریور 1390-06:35 ب.ظ

رنگ دستمالها عوض می شود

یكی از بازیهای معروف شعبده بازان تعویض رنگ دستمال ها بوده است .
شعبده باز دو دستمال گره خورده به هم را كه به رنگ قرمز و آبی بوده به همه نشان میدهد . چند بار روی دستمال ها دست میكشد . ناگهان در یك لحظه رنگ هر دو دستمال عوض شده و تبدیل به دو دستمال زرد و سبز می گردد 

- اجرای ساده
- دستمال سایز كوچك
- قابل اجرا در هر محفلی
- تعویض سریع رنگ ها

قیمت:10 هزار تومان

در صورت درخواست با این شماره تماس بگیرید09149876452 حسین جنگی

شماره حساب1574900021 بانگ ملت به نام حسین جنگی عربلو واریز کنید

                       هدیه فروشگاه  :با خرید این محصول 5عدد دی وی دی  در حدود 15 ساعت اموزش شعبده بازی از استادان بزرگ ازجمله ماسک هدیه بگیرید..افشای اسراری چون بریدن دست-پرواز-غیب کردنی ها-تغییر رنگ لامپ -روشن کردن لامپ با دست- افشای اسرار دیوید کاپرفیلد-افشای اسرار کریس آنجل ودیوید بلین و100 ها شعبده بازی مجلسی دیگر....... 

 

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تاریخ:جمعه 18 شهریور 1390-06:33 ب.ظ

تبدیل دستمال به عصا

شعبده باز یك دستمال رنگی زیبا را در دستان خود نمایش می دهد و چندین بار آن را می چرخاند . سپس در یك لحظه دستمال را با آسمان پرتاپ می كند و ناگهان دستمال تبدیل به یك عصای بزرگ میشود . جنس این عصا از مواد مرغوب ساخته شده است و با آن می توانید بارها در محافل تولد ، عروسی و جشنها برنامه اجرا كنید .

ضمن اینكه شما می توانید با استفاده از این عصا بازی های دیگر را نیز انجام دهید . مثلا شما می توانید فیلم آموزشی رقص عصا در هوا را از همین فروشگاه خریداری كرده و با همین عصا یك بازی مهیج دیگر را به

قیمت :20 هزار تومان

در صورت درخواست با این شماره تماس بگیرید09149876452 حسین جنگی

شماره حساب1574900021 بانگ ملت به نام حسین جنگی عربلو واریز کنید

                       هدیه فروشگاه  :با خرید این محصول 5عدد دی وی دی  در حدود 15 ساعت اموزش شعبده بازی از استادان بزرگ ازجمله ماسک هدیه بگیرید..افشای اسراری چون بریدن دست-پرواز-غیب کردنی ها-تغییر رنگ لامپ -روش ن کردن لامپ با دست- افشای اسرار دیوید کاپرفیلد-افشای اسرار کریس آنجل ودیوید بلین و100 ها شعبده بازی مجلسی دیگر....... 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تاریخ:جمعه 18 شهریور 1390-06:31 ب.ظ

میز پرنده درجه یک

یا همان میز پرنده جزو بازیهای معروف دنیا در عرصه شعبده بازی میباشد كه تاكنون چندین جایزه نیز بزرگ را نصیب خود كرده است . ابداع كننده این میز شعبده باز معروف Losander میباشد كه تاكنون نسخه های متفاوتی از آن به معرض نمایش در آمده است .

این بازی همچنین در مسابقات فستیوال شعبده بازان 2009 نیز اجرا شده است و تماشاچیان زیادی را مات و مبهوت كرده است . اجرای بازی بدین صورت است كه شعبده باز یك میز چوبی نسبتا بزرگ به همراه یك رومیزی بسیار زیبا را روی صحنه دارد . او میخواهد دست به كار عجیبی بزند . دستان خالی خود را به همه نشان میدهد و دو سر رومیزی را به آرامی میگیرد .

در همین لحظه بدون اینكه به دستان خود تكانی بدهد ناگهان همه خواهند دید میز از روی زمین ارام بلند میشود . میز یك حالت شناور و خلاء داشته و انگار در هوا معلق هست . شعبده باز كمی با میز میرقصد و همه را حیرت زده میكند و میز مجددا روی زمین فرود میآید . سپس شعبده باز از یك تماشاچی در خواست میكند تا روی صحنه بیاید . بعد از او می خواهد كه تماشاچی نیز دو سر دیگر رومیزی را با او فقط بگیرد و كار خاصی نكند . در كمال ناباوری میز مجددا پرواز میكند .

بعد از فرود از تماشاچی تشكر كرده و او به جایگاه بر میگردد . اما هنوز اجرا تمام نشده است . شعبده باز اینبار میز را در هوا معلق میكند حتی میز یك دور میچرخد و شعبده باز زیر رو میزی را كنار زده تا همه زیر آنرا نیز ببینند اما اثری از هیچ چیزی نیست . واقعا حیرت انگیز است .

بعد از فرد شعبده باز اقدام به كار نهایی میكند . او اینبار كاملا روكش را كنار میزند و كف دست خود را روی میز میگذارد . میز به دست او چسبیده و مجددا از زمین بلند میشود . انگار دستان شعبده باز قدرت جاذبه دارد .

این بازی هم اكنون جزو بازیهای بسیار حرفه ای در صحنه شعبده بازی میباشد و بسیاری از بزرگان این هنر در دنیا آنرا اجرا میكنند .

- اجرای سخت
- نیاز به تمرین فراوان
- میز سایز بزرگ و كاملا چوبی
- بدون هیچ گونه نخ نامرئی
- بدون نیاز به دستیار
- دارای پكیج كامل ( كیف مخصوص )
- سبك و قابل حمل
- بهترین كیفیت چوب
- آماده وصل كردن و اجرا

محتویات جعبه :
- جعبه مخصوص حمل
- رومیزی كاملا زیبا
- وسیله پرواز میز

 

 

قیمت :100 هزار تومان

در صورت درخواست با این شماره تماس بگیرید09149876452 حسین جنگی

شماره حساب1574900021 بانگ ملت به نام حسین جنگی عربلو واریز کنید

                       هدیه فروشگاه  :با خرید این محصول 5عدد دی وی دی  در حدود 15 ساعت اموزش شعبده بازی از استادان بزرگ ازجمله ماسک هدیه بگیرید..افشای اسراری چون بریدن دست-پرواز-غیب کردنی ها-تغییر رنگ لامپ -روش ن کردن لامپ با دست- افشای اسرار دیوید کاپرفیلد-افشای اسرار کریس آنجل ودیوید بلین و100 ها شعبده بازی مجلسی دیگر....... 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تاریخ:جمعه 18 شهریور 1390-06:29 ب.ظ

عصای پرنده دیوید کاپرفیلد

عصای پرنده جزو بازیهای قدیمی و معروف شعبده بازان دنیا میباشد و زیبایی خاصی در روی صحنه به همراه دارد . اگر شما با این عصا و یك موزیك زیبا خوب تمرین كرده باشید میتوانید بازی زیبای رقص عصا را براحتی و زیبایی هرچه تمام تر روی صحنه اجرا نمائید .

اگر فیلم 15 سال شعبده بازی آقای دیوید كاپرفیلد را دیده باشید قطعا بازی رقص عصای او در دوران نوجوانی را دیده اید . می توان گفت دیوید یكی از زیباترین رقص های عصا را در این فیلم انجام داد كه در نوع خود بینظیر هست .

این وسیله همان عصای پرنده هست كه شما میتوانید توسط آن روی صحنه دست به یك شعبده بازی زیبا بزنید . كیفیت عصای فوق بسیار خوب میباشد و از جنس آلومنیوم و پلاستیك فشرده است . رنگ آمیزی مشكی زیبا و طراحی آن بسیار عالی و چشمگیر هست .

برای اجرای بازی رقص عصا شما باید تمرین زیادی در این زمینه داشته باشید و قبل از اجرا به مهارت بالایی در كنترل عصا در هوا دست پیدا كنید در غیر اینصورت اگر خوب تمرین نداشته باشید نمیتوانید عصا را براحتی كنترل كنید و عصا ناموزون و بدون برنامه چپ و راست یا پرواز میكند كه گاها موجب لو رفتن كار شما هم میشود . پس باید به خاطر بسپارید كه قبل از اجرا خوب تمرین كنید و نكات آموزشی داخل فیلم را قدم به قدم فرا بگیرید .

این وسیله جزو ابزارهایی است كه شما با خرید آن میتوانید یك وسیله كلاسیك معروف شعبده بازی را داشته و سال های زیادی از آن در برنامه های خود استفاده نمائید .

 

قیمت :35 هزار تومان

در صورت درخواست با این شماره تماس بگیرید09149876452 حسین جنگی

شماره حساب1574900021 بانگ ملت به نام حسین جنگی عربلو واریز کنید

                       هدیه فروشگاه  :با خرید این محصول 5عدد دی وی دی  در حدود 15 ساعت اموزش شعبده بازی از استادان بزرگ ازجمله ماسک هدیه بگیرید..افشای اسراری چون بریدن دست-پرواز-غیب کردنی ها-تغییر رنگ لامپ -روش ن کردن لامپ با دست- افشای اسرار دیوید کاپرفیلد-افشای اسرار کریس آنجل ودیوید بلین و100 ها شعبده بازی مجلسی دیگر....... 

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تاریخ:جمعه 18 شهریور 1390-06:28 ب.ظ

در اوردن کاغذ از دهان

عموما شعبده بازان در انتهای كار خود سعی میكنند كار خود را با یك برنامه شاد و جذاب به پایان برسانند . مثلا برخی كاغذ های رنگی از دست خود پرتاب میكنند . برخی بازی برف را از دستان خود را اجرا میكنند . برخی تارهای عنكبوت پرتاب میكنند و خیلی كارهای دیگر ......

در این بازی شعبده باز بعد از اجرای كار خود دست به یك نمایش جالب میزند . او تكه ای كاغذ را تا میكند و میخورد . سپس دست در دهان خود كرده و سر كاغذ را میگیرد و بیرون میكشد اما همه با كمال تعجب خواهند دید كاغذ بصورت یك نوار بلند از دهان شعبده باز خارج میشود .

شعبده باز با سرعت هرچه تمامتر شروع به بیرون كشیدن نوار میكند . اما هر چقدر نوار بیرون میكشد نوار كاغذی تمام نمیشود . برای تماشاچیان سوال هست این همه نوار چگونه داخل دهان شعبده باز قرار گرفته است . تماشاچیان در حالی كه شعبده باز را دائم تشویق میكنند اما شعبده باز كار خود را متوقف نكرده و هنوز نوار از دهان خود بیرون میكشد . آخر چگونه؟ شعبده باز روی صحنه دهها متر نوار از دهان خود بیرون میكشد و همه را مات و مبهوت میكند .

نوار ساخته شده از كاغذ بوده و كیفیت بالایی دارد . با دستگاه خاصی بصورت فشرده درست شده و حجم كمی را در دهان شما اشغال میكند . شما میتوانید از این بازی در اجراهای خود بهره ببرید .

- رنگ فقط سفید
- سبك و كوچك
- متراژ بالای نوار جهت اجرا
- نیاز به تمرین جهت اجرا
- در هر بسته 4 عدد
( البته اگر حوصله جمع كردن داشته باشید میتونید از هر نوار چندین بار استفاده كنید )

قیمت :15 هزار تومان

در صورت درخواست با این شماره تماس بگیرید09149876452 حسین جنگی

شماره حساب1574900021 بانگ ملت به نام حسین جنگی عربلو واریز کنید

                       هدیه فروشگاه  :با خرید این محصول 5عدد دی وی دی  در حدود 15 ساعت اموزش شعبده بازی از استادان بزرگ ازجمله ماسک هدیه بگیرید..افشای اسراری چون بریدن دست-پرواز-غیب کردنی ها-تغییر رنگ لامپ -روش ن کردن لامپ با دست- افشای اسرار دیوید کاپرفیلد-افشای اسرار کریس آنجل ودیوید بلین و100 ها شعبده بازی مجلسی دیگر.......
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تاریخ:جمعه 18 شهریور 1390-06:26 ب.ظ

عصای راه راه

شعبده باز در روی صحنه در حال اجرای برنامه های خود میباشد . در همین حین دو روبان رنگی با رنگ های مشكی و سفید در دست میگیرد و شروع به نوازش روبان ها میكند . او قصد دارد با روبان ها یك شعبده بازی جالب كند . یك سر دو روبان را به هم گره میزند . سپس هر دو سر روبان ها را گرفته و شروع به تكان دادن در هوا میكند . ناگهان روبان ها ناپدید شده و تبدیل به یك عصای دو رنگ به رنگهای مشكی و سفید راه راه میشود .

واقعا زیبا و جالب است . زیرا دیگر اثری از روبان ها نبوده و فقط یك عصای بزرگ و زیبا در دست شعبده باز می باشد .

- نوع عصا از جنس مرغوب پلاستیك
- سایز عصا بزرگ و زیبا
- رنگ بندی عصا دو رنگ میباشد
- دارای قابلیت فنری خوب
- نیاز به كمی تمرین برای شروع كار
- رنگ های موجود در فروشگاه مشكی/سفید و قرمز/سفید

قیمت :15 هزار تومان

در صورت درخواست با این شماره تماس بگیرید09149876452 حسین جنگی

شماره حساب1574900021 بانگ ملت به نام حسین جنگی عربلو واریز کنید

                       هدیه فروشگاه  :با خرید این محصول 5عدد دی وی دی  در حدود 15 ساعت اموزش شعبده بازی از استادان بزرگ ازجمله ماسک هدیه بگیرید..افشای اسراری چون بریدن دست-پرواز-غیب کردنی ها-تغییر رنگ لامپ -روش ن کردن لامپ با دست- افشای اسرار دیوید کاپرفیلد-افشای اسرار کریس آنجل ودیوید بلین و100 ها شعبده بازی مجلسی دیگر.......

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تاریخ:جمعه 18 شهریور 1390-06:25 ب.ظ

شصت مصنوعی

همانطور كه میدانید شصت مصنوعی از ابزارها و لوازم الزامی هر شعبده باز میباشد كه حتما باید در جیب او و همراه او در محافل باشد . قبلا مدل خاصی از این شصت را در فروشگاه معرفی كردیم كه آن شصت جنس اصلی و با كیفیت بسیار بالا و محصول كشور آلمان میباشد به همین سبب دارای قیمت بالایی نیز هست . اما این مدل دارای كیفیت پائین و در سایز بلند و ساخت كشور چین بوده كه البته ارزان قیمت میباشد . جنس این شصت مصنوعی استخوانی و سفت بوده و نرم و انعطاف پذیر نمیباشد .


قیمت :10 هزار تومان

در صورت درخواست با این شماره تماس بگیرید09149876452 حسین جنگی

شماره حساب1574900021 بانگ ملت به نام حسین جنگی عربلو واریز کنید

                       هدیه فروشگاه  :با خرید این محصول 5عدد دی وی دی  در حدود 15 ساعت اموزش شعبده بازی از استادان بزرگ ازجمله ماسک هدیه بگیرید..افشای اسراری چون بریدن دست-پرواز-غیب کردنی ها-تغییر رنگ لامپ -روش ن کردن لامپ با دست- افشای اسرار دیوید کاپرفیلد-افشای اسرار کریس آنجل ودیوید بلین و100 ها شعبده بازی مجلسی دیگر.......

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تاریخ:جمعه 18 شهریور 1390-06:22 ب.ظ

زنجیر وحلقه

این بازی جزو بازیهای معروف و جالب در بین شعبده بازان میباشد . روش انجام آن بدین صورت است كه شما یك زنجیر و یك حلقه فلزی را از جیب خود در آورده و به تماشاچی یا دوست خود میدهید تا از نزدیك مشاهده نماید . پس از بازدید كامل و مطئن شدن از معمولی بودن آنها آنرا به شما میدهد .

سپس شما به تماشاچی میگوئید كه خوب به دستان شما نگاه كند . شما در همان لحظه در یك دست زنجیر و در یك دست حلقه را گرفته و دو یا سه بار حلقه را در كنار زنجیر حركت میدهید . در یك لحظه حلقه را ول میكنید و همه با تعجب خواهند دید كه حلقه مورد نظر داخل زجیر رفته و به زنجیر گره میخورد .

- اجرای ساده و روان
- نیاز به كمی تمرین

قیمت:5هزار تومان

در صورت درخواست با این شماره تماس بگیرید09149876452 حسین جنگی

شماره حساب1574900021 بانگ ملت به نام حسین جنگی عربلو واریز کنید

                       هدیه فروشگاه  :با خرید این محصول 5عدد دی وی دی  در حدود 15 ساعت اموزش شعبده بازی از استادان بزرگ ازجمله ماسک هدیه بگیرید..افشای اسراری چون بریدن دست-پرواز-غیب کردنی ها-تغییر رنگ لامپ -روش ن کردن لامپ با دست- افشای اسرار دیوید کاپرفیلد-افشای اسرار کریس آنجل ودیوید بلین و100 ها شعبده بازی مجلسی دیگر.......

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
  • تعداد صفحات :2
  • 1  
  • 2